• Utdanning blir en nøkkelfaktor for fremtidens næringsliv på Sørlandet. FOTO: Tore André Baardsen

En sårbar landsdel

Norsk økonomi står ved et veiskille. Vår egen landsdel står overfor store utfordringer.