Etter 100 år er ikke allting glemt

Når det gjelder den allmenne stemmeretten, da må vi blant annet framheve fire venstremenn fra Agder.