• gul bil3.jpg FOTO: ARKIV

Hvorfor så negativ vinkling?

KJØREOPPLÆRING: Det er ikke lett å ta sertifikat — og ihvert fall ikke om man har språkvansker.