Vi kan ikke stemme mot vår overbevisning

Tilleggsbegrunnelse til Fylkesmannen om boplikt i Songdalen.