• nav logo.jpg FOTO: SCANPIX

NAV igjen..

NAVs leder gir en grundig redegjørelse for hva som er arbeidsgivers ansvar ved sykemelding.