• OMSTRIDT GRENSESTEIN: Synspunkter på ett Agder handler også om historie, identitet og tilhørighet. Noen kaller det irrasjonelt, det er jeg helt uenig i, det handler om å være menneske! skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra gamle E18 mellom Kristiansand og Lillesand. FOTO: Lars Hoen

Løft landsdelen

Etter at grensekommunene fikk nei til å bytte fylke og et forsoningsmøte nylig endte uten forsoning: Hvor går Aust-Agder? Vi har bedt fem sentrale aktører om å drøfte veien videre for fylket. Tidligere har Grimstad-ordfører Hans Antonsen (V) og stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) skrevet. I dag er det stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap).