• Innsenderen roser Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H) for å love å fjerne eiendomsskatten. FOTO: ARKIV

Skattlegging av fritidseiendommer

Mandal har tre sugerør i lommeboken til sine gjester og kun ett i mandalittenes!