Nå er planene for alt som kan og skal skje på Silokaia i Kristiansand omsluttet av proffe aktører, velvilje fra det offentlige, takknemlighet fra det politiske Kristiansand, nysgjerrighet fra publikum og ikke minst — en sterk gjennomføringsvilje i bunn fra mannen som har utløst dette historiske prosjektet i byen - Nicolai Tangen selv.

Det er en avgjørende tid for en del av byen som har et voldsomt potensial til å bli en helt vital kjerne av byen. Kanalbyen, sammen med Kilden, de nye kunstsamlingene fra Nicolai Tangen og forhåpentlig Sørlandets Kunstmuseum, vil endre hele Kristiansand.

Det er uvanlig høy fart i prosjektet. Allerede 12. mai blir det innleveringsfrist for det første trinnet. I september blir det utvelgelse av deltakere til trinn to, og da skal det også avklares hva innholdet skal omfatte. I desember blir det rett og slett kåring av vinner eller vinnere. Så - bare i løpet av dette året vil vi vite hvordan fremtiden vil se ut på Silokaia.

Trass den høye farten later det til at det også tenkes kvalitet. Det er gledelig å se at styringsgruppen involverer andre aktører og sikrer kvalitet og kompetanse i den videre planleggingen. I juryen for arkitektkonkurransen skal blant annet kapasiteter som billedkunstner Leonard Rickhard og Kode-direktør Karin Hindsbo sitte, sammen med representanter fra Kilden, Sørlandets Kunstmuseum, kommunen og Kanalbyen.

Arkitektkonkurransen blir - i norsk sammenheng - sjeldent omfattende. Det er fordi prosjektet og siloen skal sees på i en områdesammenheng. Det skal bli en del av noe større, og det er bra at det skules til dette i den videre utviklingen.

Parallelt med arkitektkonkurransen vil styringsgruppen, med ordfører Harald Furre i spissen, arbeide videre med finansieringen av det nye museet. Og først når en plan rundt dette er i mål vil vi vite sikkert om de store visjonene på kaia er realiserbare. Men med den kvalitetstenkingen vi ser nå, den farten og iveren alle involverte har, lover det godt for en ny æra for den gamle kornsiloen til Arne Korsmo. Og en ny æra for kulturbyen Kristiansand.