• Innsenderen etterlyser en mer systematisk satsing på friidrettsanlegg i Kristiansand. Bildet er fra Vågsbygd stadion. FOTO: ARKIV

Anlegg og fremtidsutsikter

Historisk har Kristiansand hatt en anleggsdekning knyttet til bydeler. Fra fem baner har vi i dag èn. Kristiansand stadion er etter siste sanering av Vågsbygd stadion, friidrettsarenaen for trening og konkurranse for hele byen.