Forskjellsbehandling?

Da jeg satt og leste hva som ble skrevet i avisen tirsdag 30. september; "Barnet som forsvant", dukket samtidig dommen over Neda Ibrahim opp. Her står det klart at utkastelsen opprettholdes, og at det er ikke egentlig barna som blir utvist fra Norge, men foreldrene.