Færre barn per lærer

Det er i de første årene på skolen grunnlaget for barnas videre læring legges.