• ØKONOMISK UTVIKLING: Artikkelforfatteren forteller om ny giv på det afrikanske kontinent, og mye blir finansiert av kinesiske penger og arbeidet utført med kinesiske hender. Bildet er fra Guinea-Bissau, hvor en kinesisk arbeidsformann følger opp et byggeprosjekt. FOTO: SCANPIX

Sør for Gibraltar

Vårt verdensbilde vil sakte, men sikkert måtte tilpasse seg disse endringene – økonomisk fremgang i Afrika, et stadig er innflytelsesrikt Kina, og et relativt svakere Europa, både økonomisk og kulturelt.