• OMSTRIDT INNSTILLING: Kulturminister Hadia Tajik mottok mandag innstillingen fra leder av Tros- og livssynspolitisk utvalg, Sturla Stålsett. Utvalgets oppgave har vært å gjennomgå statens tros- og livssynspolitikk. FOTO: SCANPIX

Hijab i politiet

Ordensmakten må ikke åpnes opp for symboler som kan svekke publikums tillit til den.