Kjør i vei

Ny E18, E39 og en ytre ringvei: Kan det bli for mye? Svaret er rett og slett nei.