Amerikanske tilstander i Norge

Transatlantisk handels— og inversteringspartnerskap, TTIP, er navnet på avtalen som akkurat nå forhandles frem gjennom udemokratiske prosesser, mellom EU og USA, av store multinasjonale selskaper.