Norsk naivitet

En liten meningsytring fra en «vanlig norsk etnisk borger». Som er utrolig frustrert over norske politikere som skal redde og/eller adoptere hele verden, på bekostning av opprinnelige norske borgere.