Ingen soning i Norge

Ja, nå ser det ut til at Norge og Nederland har kommet til en enighet om at norske straffedømte vil få anledning til å sone straffen sin i Nederland.