• Dersom skolene skal fjerne alle former for materielle estetiske uttrykk som formidler en religiøs virkelighetsforståelse, da må man også fjerne uttrykk for sekulære livssyn og for ulike ideologier, skriver artikkelforfatteren. Det vil bli en tilnærmet umulig ryddejobb. FOTO: Jarle R. Martinsen

Bud til besvær

Det er ikke noe i islam som skulle tilsi at muslimer ville ha fjernet en plakat med de 10 bud, snarere tvert imot.