Knust kunst

Under overskriften – Hvem tror de at de er? er det i avisen 17.12.14 en artikkel om noen hendelser som har foregått på Kristiansand Kunsthall tidligere i høst