Dramatiske forskjeller

Så store forskjeller i pengebruken på skole som tirsdagens oversikt viser, bør ikke aksepteres.