• FELLESSKAPET: Artikkelforfatteren nevner både Kongen og statsministeren, som i sine respektive nyttårstaler til Norges folk hadde betraktninger rundt felleskap og medarbeiderskap. Bildet er fra H.M. Kong Haralds nyttårstale for 2012. FOTO: SCANPIX

Medarbeiderskap – bry deg om arbeidsplassen din!

Lederskapsteorier, kostbare lederkurs og lederprogram har florert i årtier, men det er usikkert hva det har gitt av forbedringer i form av mer effektiv drift og mer velfungerende arbeidsplasser.