Gav tidlig kvinner stemmerett

STEMMERETTSJUBILEET: Hvilke kvinner fra Agder var aktive?