• TEATEROPPSETNING: "Kilden" av Gabriel Scott ble oppført i Kildens intimsal i oktober 2012. Artikkelforfatteren mener romanen "Kilden" rager som en av de fremste i verdenslitteraturen. FOTO: ARKIV

Gabriel Scotts Plass

Gabriel Scott favnet hele Sørlandet, kyststripen og i fjellene innenfor. Er det ikke nettopp det Kilden skal? Være hele Sørlandets eiendom?