Ein ynkeleg kristen gud

Under overskrifta: «Hvor er Gud?» har predikant Erling Walther 28. oktober eit innlegg mot Trond Blattmann sine utsegner om ein fråverande gud etter massedrapa 22. juli 2011.