Åpent brev til bystyret

Kjære medlemmer av bystyret.