• Forfatteren spør i artikkelen sin hvorfor det største regjeringspartiet tillater at FrP tvinger fram en kostbar og fullstendig feilslått reform, som bare skaper frustrasjon og ekstra byråkrati. FOTO: Reidar Kollstad

All ære til de eldre?

Det å bli eldre, er noe de fleste får oppleve.