Den progressive Berggrav

Jeg har det utmerket i mitt kott i kirkeherberget, der sognepresten har plassert meg.