• Sylvi Listhaug la fram innstrammingstiltak som bør diskuteres. Noe er lett å være enig i, andre vil bremse integrering mer enn å bedre den. Men statsrådens retorikk må skjerpes - hennes jobb er også å bygge bro. FOTO: Larsen, Håkon Mosvold

Diskutabel tiltakspakke

Tirsdag la Sylvi Listhaug fram en pakke med forslag til innstramminger i asylpolitikken. Nå må vi diskutere hva som bedrer integrering. Og hva som bremser den.