Samvittighetsfriheten er under press

Over lovene i Norge står det enkelte menneskes rett og plikt til ikke å følge diktat.