Den rekordsterke kronen

En snarlig renteheving fra Norges Bank virker usannsynlig.