Ta til fornuft

I forbindelse med søknad om legejobb ved sykehuset i Kristiansand i 1990, uttrykte jeg overfor daværende direktør at jeg fant sykehusstrukturen i Agderfylkene fullstendig urasjonell.