• Mike - lørkom 25.10.14 Rune Ø Reinertsen.jpg

Urent farvann forut

Pessimister kan se fram til en god periode. Antagelig.