• I Norge har Norsk Folkehjelp gjennom hele sin historie hatt en sentral posisjon innen redningstjeneste og folkehelsearbeid, skriver innsenderen. Men man har gitt – og gir store bidrag ute i verden. Bildet er fra TV-aksjonen i 2011, der pengene gikk til Norsk Folkehjelp og arbeidet med minerydding. FOTO: NTB SCANPIX

En fredskjempe fyller 75 år

Norsk Folkehjelp ble dannet av arbeiderbevegelsen under de sosiale, faglige og politiske kampene i mellomkrigstiden og har vært en pådriver for og forsvarer av velferdssamfunnet. I år fyller vi 75 år, og vi er stolte av organisasjonen vår.