• En skoleprotokoll fra Konsmo 1866. Fraværet blant elever var stort og på flere av barna har læreren notert at de var reist "paa Østlandet". Dette var den gang betegnelsen på gårder i Aust-Agder.

Vest-Agder med i Norges dokumentarv

I 1878 dro tolv år gamle Karen Oline Sørensdatter fra Vigmostad "paa Østlandet i Tjeneste som Gjæterjente". Dette har læreren sirlig notert i skoleprotokollen fra Vigmostad skolekrets dette året. Karen Oline var det vi kaller en barnevandrer og hun var bare ett av mange barn som dro langt av sted på tjeneste i fremmed bygder på 1800-tallet. Protokollen fra Vigmostad er én av tjue skoleprotokoller fra bygder i indre Vest-Agder som nå er en del av Norges dokumentarv.