Demoner mot Israel

Det er med en viss undring jeg leser professor Halvor Hagelias artikkel i tirsdagens Fædrelandsvennen.