Human-Etisk Forbund gjør feil

La skolegudstjenestene få være i fred.