Den nye veien til Kjevik

Statens vegvesen har nå forkastet alle traseer som går nord for rullebanen, og det er bra.