Talenter i mindre klubber

Det er underlig at mindre klubber, som i stor grad leverer fotballtalenter, ikke tilgodeses med midler fra forbundet.