• Sett i ettertid er det få som er i tvil om at 4-feltsvegen mellom Grimstad og Kristiansand har vært et løft for landsdelen, og det har vært avgjørende for fremdriften på E18 Tvedestrand – Arendal at fylkestinget vedtok en utvidelse av bompengepakka, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Svennevig i 2009. FOTO: Arkiv

Bommene på E18 fjernes 15. januar

15. januar 2018 avsluttes innkrevingen på E18 i Gjerstad, Grimstad og Lillesand. Tiden er inne til å oppsummere hvilke midler som er krevd inn, og hvilke prosjekter som er finansiert med bompenger.