Kjemiske våpen til Norge?

Vi må hjelpe. Men ikke nødvendigvis ta imot giftgassen.