• Religionsfrihet betyr ikke at all religion er likeverdig, skriver innsenderen. FOTO: SCANPIX

Religionsspørsmål i dag

I den bevegelsen som jeg har tilhørt og som jeg fortsatt i viktige spørsmål har en tilknytning til, den kommunistiske bevegelsen, har det gjennom historia blitt begått store feil.