Stenger tunneler på gamle E 18/RV 420

Dårlig informasjon fra veivesenet.