• barnehagelek.jpg FOTO: SCANPIX

Fjøsstell og barnehagestell

Har ikke barns velferd noe å si?