Oljefondet og pensjon

De rødgrønne politikerne som skal ha et sosialistisk syn på tilværelsen har satt opp trygdeavgiften for pensjonister til 4,7 prosent. Lønnsmottakere betaler 3 prosent. Forstå det den som vil.