To kirker

Når man går fra Elvegata og ned Rådhusgata, møtes man av et særegent syn. I denne gata ligger nemlig to av byens mest enestående kirker og vi ser samtidig begges tårn med grønt tak.