Humpete og hullete veiløfter fra Høyre

NTP: Høyres løsninger er ikke nye, ikke trygge og lite forutsigbare.