Hensyn og respekt

Det er virkelig utfordrende å være syklist.