Prat om likestilling

Skal vi gjøre noe med problemet må vi erkjenne at vi har et problem.