Ingen krig om kultur

Kultur er ikke viktig nok til å skape støy for den nye regjeringen.