Frivillighetens pris

Det er veldig bra at regjeringen viser vilje til å verdsette den enorme innsatsen som legges ned i frivillige organisasjoner.